100 dinara 1963
100 dinara 1963

Kvalitet odredite sami prema slikama. Poštarinu plaća kupac. -p...

2 dana
 • 20 DIN
100 Dinara 1992 - Banja Luka
100 Dinara 1992 - Banja Luka

Kvalitet odredite sami prema slikama. Poštarinu plaća kupac. -p...

2 dana
 • 50 DIN
1.000.000,00 - 1970 - Turska
1.000.000,00 - 1970 - Turska

Kvalitet odredite sami prema slikama. Poštarinu plaća kupac. -p...

2 dana
 • 99 DIN
20 Maraka - 1929 - Nemačka
20 Maraka - 1929 - Nemačka

Kvalitet odredite sami prema slikama. Poštarinu plaća kupac. -p...

2 dana
 • 99 DIN
1000 - Drahmi - 1987 - Grčka
1000 - Drahmi - 1987 - Grčka

Kvalitet odredite sami prema slikama. Poštarinu plaća kupac. -p...

2 dana
 • 99 DIN
500 - Lei - 1992 - Rumunija
500 - Lei - 1992 - Rumunija

500 - Lei - 1992 - Rumunija

2 dana
 • 50 DIN
5 - Miliona Drahmi - 1944 - Grčka
5 - Miliona Drahmi - 1944 - Grčka

Kvalitet odredite sami prema slikama. Poštarinu plaća kupac. -p...

2 dana
 • 20 DIN
10 - Kruna - 1960 - xf - Čehoslovačka
10 - Kruna - 1960 - xf - Čehoslovačka

Kvalitet odredite sami prema slikama. Poštarinu plaća kupac. -p...

2 dana
 • 50 DIN
1000 - lira - Italija - 1969
1000 - lira - Italija - 1969

Kvalitet odredite sami prema slikama. Poštarinu plaća kupac. -p...

2 dana
 • 30 DIN
10 - Forinti -1962 - Madjarska
10 - Forinti -1962 - Madjarska

Kvalitet odredite sami prema slikama. Poštarinu plaća kupac. -p...

2 dana
 • 50 DIN
20 Dinara - aUNC - 1978 - Zamenska
20 Dinara - aUNC - 1978 - Zamenska

Kvalitet odredite sami prema slikama. Poštarinu plaća kupac. -p...

2 dana
 • 99 DIN
500 - Dinara - 1941 - vodoznak Kralja
500 - Dinara - 1941 - vodoznak Kralja

Kvalitet odredite sami prema slikama. Poštarinu plaća kupac. -p...

2 dana
 • 99 DIN
100 Dinara 1941 - aUNC
100 Dinara 1941 - aUNC

Kvalitet odredite sami prema slikama. Poštarinu plaća kupac. -p...

2 dana
 • 70 DIN
50 Femtio kronor - Švedska
50 Femtio kronor - Švedska

Kvalitet odredite sami prema slikama. Poštarinu plaća kupac. -p...

2 dana
 • 499 DIN
10 Maraka 1993 - Nemačka
10 Maraka 1993 - Nemačka

Kvalitet odredite sami prema slikama. Poštarinu plaća kupac. -p...

2 dana
 • 700 DIN
100 dinara 1996
100 dinara 1996

Kvalitet odredite sami prema slikama. Poštarinu plaća kupac. -p...

2 dana
 • 199 DIN
50 dinara 1996
50 dinara 1996

Kvalitet odredite sami prema slikama. Poštarinu plaća kupac. -p...

2 dana
 • 299 DIN
20 dinara 1994
20 dinara 1994

Kvalitet odredite sami prema slikama. Poštarinu plaća kupac. -p...

2 dana
 • 99 DIN